Rzygoptak przedprożowy
(Vomitavis preliminaris)


Powrót