Długodziób pończoszniczy
(Longorostrum tibialium)


Powrót