1830 - W wieku 55 lat zmar³ w Gdańsku Jan Jerzy Haffner, lekarz armii napoleońskiej, twórca k±pieliska w Brze¼nie i domów kuracyjnych w Sopocie.