1948 - Przy ul. Nowe Ogrody 8/12 wmurowano kamień węgielny pod gmach Izby Skarbowej, od 1951 r. siedzibę Miejskiej Rady Narodowej. Obecnie jest to budynek Urzędu Miasta.