1810 - Do Gdańska na inspekcję polskich oddziałów wchodzących w skład francuskiego garnizonu okupacyjnego przybył minister wojny Księstwa Warszawskiego książę Józef Poniatowski. Po wielkiej rewii wojskowej 18 sierpnia, nazajutrz wyjechał do Warszawy. 1980 - Początek strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, zakończonego podpisaniem Porozumień Sierpniowych.