1933 - Wizyta w Gdańsku delegacji rządu polskiego z premierem Januszem Jędrzejewiczem. 1998 - Zakończono prace konserwatorskie nad przywróceniem świetności Bramy Długoulicznej.