1676 - Potwierdzenie przywilejów Gdańska przez króla Jana III Sobieskiego.