1977 - Zwiedził Gdańsk i złożył kwiaty pod pomnikiem Bohaterów Westerplatte kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Helmut Schmidt.