1919 - Podpisanie traktatu pokojowego w Wersalu - decyzja o utworzeniu Wolnego Miasta Gdańska.