Wydział Zdrowotności


Strona główna
ZOO Akademii

Wydział Zdrowotności

Wydział Zdrowotności, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się zarazami, które przewaliły się przez Miasto. Ale nie tylko. W sferze jego zainteresowań znajdują się również osoby gdańskich lekarzy i aptekarzy, a także obiekty i urządzenia o charakterze i przeznaczeniu nakierowanym na szeroko pojętą higienę, ochronę zdrowia i pomoc chorym.

Gdańscy lekarze

Gdańscy aptekarze i ich apteki

Epidemia cholery 1831 r.

Dżuma w Gdańsku w 1709 r.

© by Akademia Rzygaczy Members