Wydział PostaciologiiStrona główna
ZOO Akademii

Wydział Postaciologii

Dziekan: prof. wirt. Mar-Zet

Wydział Postaciologii zajmuje się badaniem życiorysów ludzi, którzy zapisali się w historii Miasta czynami ważnymi, chlubnymi, głośnymi lub niezbyt chwalebnymi. W sferze zainteresowania Wydziału leżą także losy ludzi, których nazwisk próżno szukać na kartach wielkiej historii, a którzy zrządzeniem Opatrzności wzięli udział w wydarzeniach dla Miasta ważnych, wielkich, albo tragicznych.

Galeria Wielkich Rzygaczy

Galeria Gdańskich Nonkonformistów

Zakład Losów Zwykłych Ludzi

Gdańszczanie - światu

Galeria Wielkich Zapomnianych

Galeria Wedutystów

© 2004-2007