Biblioteka

Strona główna
ZOO Akademii

Edykt w sprawie zakazu używania ognia w porcie gdańskim z 1730 r.

edykt.jpg
Do Wiadomosci donosiemy. Ponieważ Nam oznaymiono, iż przeciw Miasta tuteyszego Ustawom, i tylu nad te Wyrokom, nie uważajac nic, na Statkach, w Motławie blisko Szpichlerzow, ognie często rozmiataią, przez co by lekko Szpichlerze, w ognia niebezpieczeństwo, y Miasto w nienadgrodzoną szkodę, czego Boże uchoway! wpaść mogło; Zaczym chcąc z Urzędu naszego z wczesnie takowemu złemu zabiec; Ninieyszym, wszech w obec y kazdego z osobna tu mieszkających y przybyłych surowo upominamy, aby żaden napotym nie wazył śię od Brabanku, aż do Dworu popielnego, ani na Okrętach, ani na Batach, Szkutach, abo innych Statkach, jako się tylo nazwac mogą, w dłuż Szpichlerzow, na Motławie, a by najmniej na Mostach, abo na ziemi, blisko Szpichlerzow, ogniow rozkładać, pod niepochybną, a gdyby przez taki ogień szkoda się stała, ćiezszą na ciele Karą. Względem czego Drągowi Klucznicy, Statki na Motławie przepuszczając, przestrzegać mają, aby na mieyscach w tym Edykcie wyrażonych, nie wzniecali ognia żadnego; Nad Motławą zaś postanowieni Słudzy z toporami y inni Dozorcy, pod utratą swego Lenna i służby swojey, piłną baćzność mieć, takową, a zeby we wszystkim za dosyć śię stało Edyktowi. Zatym kazdemu śię sprawować powinno będzie, y szkody ustrzeć się. Dan w Ratuszu Naszym, Dnia 19. Miesiąca Kwietnia, Roku Pańskiego 1730.
Burmistrze y Rada
Miasta Gdanska.
Transkrypcja: prof. wirt. Grün

Źródło: B.Szermer, Gdańsk - przeszłość i współczesność, Warszawa 1971

29 maja 2004
© by Akademia Rzygaczy Members