Wydział PostaciologiiStrona główna
ZOO Akademii
BertholHellingrath01.jpg

Berthold Hellingrath

(1877-1954)

Urodził się 27 października 1877 r. w Elblągu. Edukację rozpoczął w szkole realnej św. Jana w Gdańsku, a następnie kontynuował ją - już w klasie artystycznej - w Szkole Rzemieślniczej (Gewerbeschule). Pierwszymi nauczycielami Hellingratha byli Wilhelm Stryowski i Frido Badt, następnie studiował w akademiach sztuk pięknych w Dreźnie (u Gotthardta Kuehla), Monachium i Paryżu. Przerwy w zajęciach spędzał w Gdańsku, malując miejskie pejzaże. Studia zakończył w 1906 r. i powrócił do Miasta. Najstarsze znane rysunki malarza o gdańskiej tematyce datowane są na 1907 r. Po raz pierwszy pokazano jego prace publicznie w 1911 r. w Katowni, gdzie odbyła się wystawa pt. „Bendrat i jego przyjaciele”. Wszystkie prace Hellingratha wówczas wystawione znalazły nabywców. Nieoczekiwany ów sukces – również finansowy – pozwolił mu na kontynuację studiów w Paryżu.
BertholHellingrath02.jpg BertholHellingrath03.jpg BertholHellingrath04.jpg BertholHellingrath05.jpg BertholHellingrath06.jpg BertholHellingrath07.jpg
BertholHellingrath08.jpg BertholHellingrath09.jpg BertholHellingrath010.jpg BertholHellingrath011.jpg BertholHellingrath012.jpg BertholHellingrath013.jpg
Pocztówki autorstwa Bertholda Hellingratha
Na życie zarabiał projektując pocztówki, znaczki pocztowe i inne przedmioty z pogranicza artyzmu i użyteczności. Ilustrował również książki (np. Die Glocken von Danzig).
Lata I wojny światowej spędził jako pracownik Biura Konstrukcyjnego Stoczni Cesarskiej w Gdańsku. Był artystą modnym i popularnym – jego obrazy oglądać można było w wielu budynkach użyteczności publicznej (np. w gmachu Towarzystwa Ubezpieczenia od Ognia przy Wale św. Elżbiety).
BertholHellingrath014.jpg BertholHellingrath015.jpg BertholHellingrath016.jpg
Ilustracje do książki Paula Enderlinga Die Glocken von Danzig
W 1925 r. został wykładowcą malarstwa i rysunku architektonicznego na Politechnice w Hanowerze. W 1937 r. popadł w konflikt z nazistami – pod zarzutem uprawiania „niesłusznego malarstwa” (artfremde Malerei) został wykluczony z Izby Artystycznej Rzeszy (Reichskunstkammer)
Na Politechnice Hanowerskiej pracował aż do przejścia na emeryturę w roku 1947.
BertholHellingrath017.jpg BertholHellingrath018.jpg BertholHellingrath019.jpg BertholHellingrath020.jpg BertholHellingrath021.jpg
Autoportret

Żuraw

Świecznik z synagogi

Widok na gdański Kościół Mariacki pewnego słonecznego zimowego dnia

Autoportret z muszką

Nie ograniczał się do Gdańska – odbył wiele podróży artystycznych po całym regionie południowego Bałtyku, których plonem były setki grafik ukazujących nie istniejące już dzisiaj w większości miejsca i obiekty. Niestety - spora część jego prac uległa zniszczeniu w trakcie alianckich nalotów. Grafiki – głównie w postaci pocztówek, ale nie tylko – nie tracą do dziś popularności i osiągają wysokie ceny na rynku kolekcjonerskim.
Zmarł 15 grudnia 1954 r. w wyniku obrażeń, których doznał w wypadku drogowym.

Opracował: prof. wirt. Grün

Ilustracje:
1) Danziger Hauskalender 1952
2) - 7) pocztówki z aukcji www.ebay.de
8) - 13) www.ak-ansichtskarten.de
14) - 16) Paul Enderling, Die Glocken von Danzig, Stuttgard 1941
17) Danziger Hauskalender 1953
18) www.polart.biz
19) antiques-jan.com
20) - 21) www.artnet.com

10 listopada 2006
© 2004-2007