Wydział PostaciologiiStrona główna
ZOO Akademii

Inni wedutyści

Gdańsk, co dziwić nie może, jest stałym i nieodmiennym obiektem artystycznej fascynacji pokoleń artystów. W Galerii Wedutystów doczekują się oni po kolei biograficznych opracowań, ale nie o wszystkich wiadomo dostatecznie wiele, by taki artykuł napisać. Niezależnie od tego obrazy Miasta, które utrwalili swoim pędzlem lub ołówkiem zasługują na uwagę. Niniejszy artykuł poświęcony jest tym spośród gdańskich wedutystów, o których wiemy zbyt mało, bądź zgoła nic, lub tym, o których dopiero napiszemy, ale już dziś warto spojrzeć na obrazy Miasta, które pozostawili.

Arthur Bendrat
(1872-1914)

InniWedutysci01.jpg InniWedutysci02.jpg InniWedutysci03.jpg InniWedutysci04.jpg

Willy Drost
(1892-1964)

InniWedutysci05.jpg InniWedutysci06.jpg

Otto Frick

InniWedutysci07.jpg InniWedutysci08.jpg InniWedutysci09.jpg

Julius Greth

InniWedutysci10.jpg InniWedutysci11.jpg InniWedutysci14.jpg
InniWedutysci12.jpg InniWedutysci13.jpg InniWedutysci15.jpg

C.A.Mann

InniWedutysci16.jpg InniWedutysci17.jpg InniWedutysci18.jpg InniWedutysci19.jpg InniWedutysci20.jpg

Regimund Reimesch

InniWedutysci21.jpg InniWedutysci22.jpg InniWedutysci23.jpg InniWedutysci24.jpg

Leopold Schneider

InniWedutysci25.jpg InniWedutysci26.jpg InniWedutysci27.jpg InniWedutysci28.jpg
InniWedutysci29.jpg InniWedutysci30.jpg InniWedutysci31.jpg  

Herbert Waltmann

InniWedutysci41.jpg InniWedutysci42.jpg InniWedutysci43.jpg

Theodor Urtnowski
(1882-1963)

InniWedutysci44.jpg

Inni

InniWedutysci45.jpg InniWedutysci46.jpg InniWedutysci47.jpg InniWedutysci48.jpg InniWedutysci49.jpg
Georg Piotrowski

Domenico Quaglio

Adolph Roehm: Wkroczenie Francuzów do Gdańska 27 maja 1807

Wiederhold

Felicitas Wild

Opracował: prof.wirt. Grün

Ilustracje pochodzą z różnych roczników Danziger Hauskalender

10 września 2006
© 2004-2007