Wydział PostaciologiiStrona główna
ZOO Akademii

Georg Ferdinand Gregorovius

(1822-1845)

Informacje o życiu tego wedutysty są dość skąpe. Był jednym z synów Michaela Carla Gregoroviusa. Urodził się 14 kwietnia 1822 r. w Gdańsku, jako artysta był uczniem swego ojca, a następnie Johanna Carla Schultza w Szkole Sztuk i Rzemiosł. Zmarł w młodym wieku 1 stycznia 1845 r. Pozostał po nim szereg bardzo dobrych rysunków i akwarel. Mają one cechy prac studyjnych, przedstawiają widoki fragmentów miasta, poszczególnych budowli lub ich wnętrz. Cechuje je wyczucie głębi, czystość i dokładność rysunku, w czym widać szkołę J. C. Schultza. Dzięki cieniowaniu akwarelą pełne są wdzięku i sentymentalnego nastroju.
GeorgFerdinandGregorovius01.jpg GeorgFerdinandGregorovius02.jpg GeorgFerdinandGregorovius03.jpg GeorgFerdinandGregorovius04.jpg
Kościół i klasztor Brygidek, w głębi wieża kościoła św. Katarzyny, widziane od strony kanału Raduni. Akwarela z 1843 r., kilka lat później klasztor Brygidek został zburzony.

Baszta Narożna i zabudowania Dworu Miejskiego. Ołówek, 1844.

Późnogotycki spichrz "Niedźwiedzi Taniec" przy ulicy Żytniej (Münchengasse 12); rozebrano go jeszcze przed końcem XIX wieku, dziś w tym miejscu "Novotel". Rysunek ołówkiem, 1843.

Kamieniczki przy ul. Łagiewniki, 1843. Ołówek, akwarela. Wyższa z kamieniczek to dom cechu murarzy przy Schüsseldamm 28; jego późniejszy wygląd znany jest ze zdjęć, dzięki Gregoroviusowi znamy też formę elewacji sprzed dziewiętnastowiecznej modernizacji.

GeorgFerdinandGregorovius05.jpg GeorgFerdinandGregorovius06.jpg GeorgFerdinandGregorovius07.jpg GeorgFerdinandGregorovius08.jpg
Szewski Dwór przy Podwalu Przedmiejskim. Ołówek, 1843.

Brama Wyżynna, 1843.

Późnogotycki dom przy ul. Mariackiej 1. Był to przykład budynku, w którym tylko fasada była murowana z cegły, a ściany boczne i tylne wzniesiono w technice szkieletowo-szachulcowej. Ołówek, 1843.

Kamienica mieszczańska przy Długim Targu (Langer Markt 20), z rzadkim w Gdańsku, bogatym wystrojem barokowym. Jej autorstwo przypisywane jest Andreasowi Schlüterowi młodszemu.

Ilustracje Georga Ferdinanda Gregoroviusa odznaczają się precyzyjnym opracowaniem detali architektonicznych, na równi z rycinami Schultza wykorzystywane były jako dokumentacja przy powojennej odbudowie Gdańska.


Opracował: prof. wirt. Pumeks

13 kwietnia 2006

Źródła ilustracji:
1.-5. Gdańsk w rysunkach i akwarelach XIX wieku, katalog wystawy. Muzeum Narodowe w Gdańsku, październik-listopad 1979.
6. Gdańsk i okolice. Prace z lat 1800-1920, katalog wystawy w Pałacu Opatów, 1997.
7.-8. archiwum Akademii Rzygaczy.


© Marcin Stąporek 2006
© 2004-2007