Wydział Symbolologii

Strona główna
ZOO Akademii

Pomnik na Strandbatterie

pomnikStrand.jpg
Na mocy Traktatu Wersalskiego nastąpiła demilitaryzacja Wolnego Miasta Gdańska. Stacjonujące w Gdańsku oddziały brytyjskie zdemontowały cztery nowoczesne działa kalibru 150 mm nowej Baterii Plażowej (Strandbatterie) nazwanej tak z racji swego położenia.
Sama zaś Bateria Plażowa została włączona w granice parku zdrojowego, a ukoronowaniem demilitaryzacji tego obiektu było urządzenie na niej spacerowej promenady.
Na jednym ze schronów trzeciego września 1925 roku odsłonięto pomnik poświęcony pamięci ponad ośmiuset poległych podczas wojny żołnierzy 17. Pułku Artylerii Pieszej. Odsłonięcia dokonał gen. Gravenstein - ostatni przedwojenny komendant pułku. Pomnik otrzymał formę kolumny na szczycie której umieszczono złoconą kulę - symbol artylerzystów.
Pomnik nie przetrwał skutków zawieruchy drugowojennej - ale i dziś spacerując promenadą bez trudu można odnaleźć miejsce w którym stał.

Opracował: prof.wirt. Martin Langfuhrterek

Ilustracje:
1) Archiwum Akademii Rzygaczy
2) foto: prof.wirt. Martin Langfuhrterek

17 maja 2005
© by Akademia Rzygaczy Members