Wydział Symbolologii

Strona główna
ZOO Akademii

Katedra Symbolistyki Nieklasyfikowalnej

Katedra zajmować się będzie symbolami, których sklasyfikowanie i przypisanie do którejkolwiek z pozostałych katedr byłoby niemożliwe, a tworzenie dla nich odrębnej katedry - niecelowe.
Hymn Wolnego Miasta
Machandel
Dyl Sowizdrzał
Moda gdańska
© by Akademia Rzygaczy Members