Wydział Symbolologii

Strona główna
ZOO Akademii

Gdańsk w Banderia Prutenorum Długosza

Banderia Prutenorum to powstałe w 1448 roku dzieło Jana Długosza, zawierające katalog krzyżackich chorągwi, zdobytych przez wojska polskiego króla i wielkiego księcia litewskiego w bitwie pod Grunwaldem. Rysunki sporządzono według oryginalnych chorągwi, przekazanych jako vota przez Władysława Jagiełłę Katedrze Wawelskiej. Pośród tych chrągwi znalazły się dwie gdańskie:
Banderium commendariae et civitatis Gdanensis, quod ducebat ex propriis et mercenariis gentibus magister civium Gedanensis, terrigenis videlicet et civibus et ex nauticibus maritimisque militibus, qui vocantur schewkindri, hominibus audacibus et animosis et nullum genus mortis abhorrentibus, magis tamen pugna navali et maritima, quam terrestri calentibus; qui banderium Gdanese usque ad centum hastatos compleverant et strennuorum militum de se in pugna signa ostendebant. Kasimirus tertius, Polonie rex, terras Prussie sortitus corona aurea in signum transmutacionis dominii, quale hactenuss deferunt Gdanenses, decoravit privilegio speciali.
Nota: Hoc banderium continet in longitudine duas ulnas cum dimidio altero quartali, in latitudine autem duas ulnas minus quartali.
Chorągiew komturstwa i miasta Gdańska, którą prowadził burmistrz gdański z własnych i zaciężnych ludzi, z ziemian mianowicie i mieszczan i żeglarzy morskich, których zwą "schewkindri", ludzi śmiałych i wielkiego animuszu, a nie wzdragających się przed żadnym rodzajem śmierci, jednak bardziej palących się do bitwy okrętowej i morskiej niż lądowej; dopełniali oni chorągiew gdańską aż do liczby stu kopijników i wykazali w bitwie cechy dzielnych rycerzy. Znak tej chorągwi, mający dwa krzyże białe w polu czerwonym, Kazimierz trzeci, król polski, pozyskawszy ziemię pruską, ozdobił na mocy specjalnego przywileju koroną złotą, którą dotąd noszą [w herbie] na znak zmiany panowania.
Uwaga: Ta chorągiew ma długości dwa łokcie i półtorej ćwierci, szerokości zaś dwa łokcie bez ćwierci.
Banderium comendarie de Gdansk, quod ducebat Johannes Schonenfhelt, comendator Gdanensis; sub quo erant fratres militares de ordine domus et conventus Gedanensis, item terrigene et militares precio conducti forenses.
Nota: Hoc banderium continet in longitudine tres ulnas minus dimidio altero quartali, cauda autem protrahitur in longitudine duarum ulnarum, in latitudine unius quartalis a superiori parte; quanto inferius, tanto striccius, in fine stricte.
Chorągiew komturstwa gdańskiego, którą prowadził Jan Schonenfeld, komtur gdański, pod nią byli bracia zakonni stanu rycerskiego oraz rycerze obcy wynajęci za pieniądze.
Uwaga: Ta chorągiew ma długości trzy łokcie beż półtorej ćwierci, szerokości zaś dwa łokcie bez pół ćwierci. Ogon zaś ciągnie się na długość dwóch łokci, szerokości jednej ćwierci u góry, im niżej, tym węziej. Na końcu wąsko.
Opracował: prof.wirt. Grün
© by Akademia Rzygaczy Members