Wydział Symbolologii

Strona główna
ZOO Akademii

Katedra Numizmatyki i Falerystyki

Numizmatyka to nauka zajmująca się monetami i innymi formami pieniądza, a także medalami. Falerystyka to z kolei gałąź nauki zajmująca się odznaczeniami.
Zadaniem niniejszej katedry będzie więc przybliżenie wszystkim zainteresowanym tematyki odznaczeń, medali monet etc. związanych z Miastem.
Nie ma tu miejsca na rozpisywanie się o historii pieniądza, medali i odznaczeń w ogóle – wspomnę więc tylko, że o pieniądzu związanym z Miastem (bardziej niż tylko przez chwilową tutaj obecność) mówić możemy od czasu przywileju króla Kazimierza Jagiellończyka z 1455 r., w którym najjaśniejszy pan zezwolił Gdańskowi m.in. na bicie własnej monety, do roku 1939, kiedy to wraz z włączeniem Wolnego Miasta Gdańska do Rzeszy znikła też jego waluta – Gulden. Wprawdzie i dziś na złotówkach pojawiają się czasem gdańskie akcenty, ale są to właśnie tylko akcenty i nic więcej.
Medale pojawiły się później od pieniędzy – choć prapoczątków medalierstwa można doszukiwać się już w starożytnej Grecji i Rzymie, to jednak medale w pełnym tego słowa znaczeniu pojawiają się najwcześniej we Włoszech (ok. XV wieku), do nas docierają w wieku XVI. Pod koniec wieku XVI i w wieku XVII Miasto stało się liczącym się w całym ówczesnym świecie ośrodkiem medalierstwa, później niestety ta jego rola osłabła. Medale wybijane były i są w różnych celach – najczęściej w celu upamiętnienia jakiegoś wydarzenia, uczczenia ważnych osób (np. monarchów), a także jako nagrody za przeróżne osiągnięcia – tak przechodzimy do tematyki odznaczeń, czyli wyróżnień przyjmujących różne nazwy (ordery, odznaczenia, odznaki, tytuły honorowe etc.) i formy (krzyż, medal, gwiazda itd.). Najdłuższą wśród gdańskich wyróżnień historię, bo trwającą co najmniej od czasów pruskich (1832 r.) do dzisiaj, ma niewątpliwie tytuł honorowego obywatela Miasta, natomiast początki bardziej "namacalnych" odznaczeń gdańskich to w zasadzie moment powstania drugiego Wolnego Miasta Gdańska (1920 – 1939). Na szczęście historia odznaczeń w Gdańsku nie jest jeszcze zakończona – podobnie jak historia gdańskich medali, a przeciwnie do historii gdańskich pieniędzy.
Zapraszam do przejrzenia bardziej szczegółowych materiałów na interesujące nas tematy.
Gdańskie odznaczenia 1920-1945
Gdańskie odznaczenia od 1945
Gdańskie monety oblężnicze
Gdańskie banknoty XIX wieku
© by Akademia Rzygaczy Members