Wydział PostaciologiiStrona główna
ZOO Akademii
RichardDamme01.jpg

Richard Damme

1826 - 1916

RichardDamme02.jpg
Jednym z zasłużonych, lecz niestety zapomnianych zapewne ze względu na obco brzmiące nazwisko i narodowość obywateli mieszkających i działających na rzecz rozwoju Miasta był Richard Damme - handlowiec, kupiec, długoletni radny, kolekcjoner dawnej sztuki gdańskiej i przemysłowiec, a przede wszystkim Honorowy Obywatel Gdańska.
Przyszedł na świat 28 września 1826 r. we Frankfurcie nad Odrą w rodzinie jubilerskiej. Jako czternastoletni chłopak przybył do Gdańska i tu zamieszkał wraz z ojcem. Jako wyuczony handlowiec, w styczniu 1859 roku założył firmę zajmującą się handlem zbożem i drewnem, która mieściła się początkowo przy Długim Targu 5 następnie od 1869 r. przy Podwalu Przedmiejskim 39, a później, kiedy firmę przejął syn Paul Damme - przy ul. Okopowej. Na zdjęciu z lat 30. widać szyld "R.Damme" na kamienicy przy Długim Targu 10.
W 1873 r. spółka akcyjna, której Richard Damme był również założycielem i udziałowcem, zbudowała oddaną w 1877 r. linię kolejową Malbork - Mława, co stało się ważnym etapem w rozwoju gospodarczym Gdańska, zapewniając Miastu połączenie ze spichlerzami zbożowymi w porcie, a tym samym możliwość wywozu tą drogą towarów do innych państw.
Będąc człowiekiem bardzo energicznym i przedsiębiorczym, Damme rozszerzył pole swojego działania stając się współwłaścicielem Towarzystwa Akcyjnego "Weichsel" uprawiającego żeglugę na Dolnej Wiśle i Zatoce Gdańskiej, a także współudziałowcem kąpieliska i ośrodka wypoczynkowego na Westerplatte.
RichardDamme03.jpg
Posiadał wielkie zaufanie Gdańszczan pełniąc przez ponad trzydzieści lat funkcję członka Rady Miejskiej, aż do roku 1899 będąc jej przewodniczącym, zajmującym się sprawami gospodarczymi Miasta. Był również właścicielem prywatnego banku, a od 1863 r. do 1901 r. członkiem władz Korporacji Kupców Gdańskich.
W 1902 r. przeszedł na emeryturę.
Jak już wspomniałem, posiadał znaczącą kolekcję dawnej sztuki gdańskiej, z której kilka cennych przedmiotów przekazał do gdańskiego muzeum.
W dowód uznania Rada Miejska nadała mu 12 kwietnia 1897 r. tytuł Honorowego Obywatela Gdańska, a jego imieniem nazwano nieistniejącą dziś już ulicę w Nowym Porcie. Szukać jej należałoby na terenie jednostki Straży Granicznej przyłączonym do kompleksu dawnych koszar po wojnie.
RichardDamme04.jpg
Zmarł 2 września 1916 r. Został pochowany na cmentarzu przy Wielkiej Alei we Wrzeszczu, gdzie płyta nagrobna przetrwała mimo likwidacji cmentarza do początku XXI wieku. W 2006 roku przeniesiona została do lapidarium, urządzonego na terenie dawnego cmentarza św Katarzyny, obecnie bedącego częścią tzw "Parku Akademickiego".


Opracował: prof. wirt. Mar-Zet

Ilustracje:
1) Archiwum Akademii Rzygaczy
2) Fragment planu Miasta z 1935 r.

2 sierpnia 2005
© 2004-2007