Wydział PostaciologiiStrona główna
ZOO Akademii

Galeria Gdańskich Nonkonformistów

Galeria Nonkonformistów gromadzi wiadomości o Gdańszczanach, którzy chcieli coś zmienić w otaczającej ich rzeczywistości; czasem słusznie i chwalebnie, czasem głupio, czasem egoistycznie, ale zawsze pod prąd i wbrew ustalonemu porządkowi, przez co budowali opinię o Gdańsku, jako mieście niepokornym.
Martin Kogge
Beniamin Bartholdy
Carl Maria Splett
Erich Brost
Aegidius Strauch
Dorota Schwartze
© 2004-2007