Wydział Gedanografii

Strona główna
ZOO Akademii

Wydział Gedanografii

Dziekan: prof.wirt. Mallea

Wydział Gedanografii Akademii Rzygaczy zajmuje się problematyką szeroko rozumianej gdańskiej przyrody. Zakres ten obejmuje geografię, geologię, biologię i inne nauki przyrodnicze. Wydział będzie się starał zapełnić lukę opracowań przyrodniczych, które w większości, jeśli już dotyczą Gdańska, to jedynie jako części Pomorza Wschodniego, albo strefy nadbałtyckiej. Brak jest natomiast popularnonaukowych opracowań skupiających się na Mieście, które przecież, chociażby z racji swojego położenia na granicy trzech krain geograficznych, jest miejscem specyficznym i zasługującym na szczególną uwagę.
Od początku
© by Akademia Rzygaczy Members