Wydział Kolejnictwa i Tramwajnictwa

Strona główna
ZOO Akademii

Linia Gdynia - Kokoszki

Z oczywistych powodów natury militarnej i ekonomicznej polskie władze po odzyskaniu dostępu do morza zadecydowały o budowie linii kolejowej omijającej Wolne Miasto Gdańsk. Prace ruszyły już 20 listopada 1920 r., zaledwie dziewięć miesięcy po zaślubinach Polski z morzem. Nie było to łatwe zadanie, gdyż trasa z Gdyni w kierunku Kokoszek na wielu odcinkach wiodła przez tereny zalesione i od wysokości kilku metrów n.m.p. wspinała się na wysokość blisko 160. Różne źródła podają, że tzw. „spadek miarodajny” wynosił 15 do 17 promili, co oznacza różnicę 15 - 17 metrów wysokości na kilometrze. Odcinek z Gdyni do Wielkiego Kacka prowadził wijącą się wśród wzgórz doliną rzeki Kaczej, co powodowało konieczność budowania bardzo ciasnych łuków. Podczas budowy wydarzył się niebezpieczny wypadek, jednak żaden z robotników poważnie w nim nie ucierpiał. Jako wotum postawili oni przy bijącym w pobliżu naturalnum źródełku figurkę Matki Boskiej i odtąd miejsce to nazywano Źródłem Marii. Pierwszy pociąg ruszył nową, liczącą 23 km trasą 10 listopada 1921 r., a uroczyste otwarcie nastąpiło 20 listopada 1921 r.

W 1928 r. rozpoczęto budowę magistrali węglowej łączącej Gdynię ze Śląskiem. Niezbędne okazało się przeprowadzenie torów po większych łukach oraz zmniejszenie pochylenia trasy. Oznaczało to konieczność budowy wielu nowych mostów i przepustów oraz wykopania ogromnego wąwozu przed dojazdem do Wielkiego Kacka. Stara linia funkcjonowała do czasu uruchomienia nowej w listopadzie 1930 r. Pozostało po niej wiele śladów – ozdobione napisami mosty, nasypy, budynki kolejowe oraz nazwy ulic w Wielkim Kacku.
01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg
Budynki kolejowe przy ul. Starodworcowej, pomiędzy nimi stał dawny dworzec

Dawny i obecny nasyp

Bocznica - ślad po pierwszym torowisku

Bocznica - ślad po pierwszym torowisku

05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg
Pierwszy dworzec przy obecnej ul.Starodworcowej (budynek w środku)

Budowa 1921 r.

Budowa 1921 r.

Budowa magistrali węglowej

09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg
Przejazd zabytkowego pociągu Costerina sierpień 2004 r.

Przejazd zabytkowego pociągu Costerina sierpień 2004 r.

Przejazd zabytkowego pociągu Costerina sierpień 2004 r.

Przejazd zabytkowego pociągu Costerina sierpień 2004 r.

13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg
Dawny most w okolicach Krykulca

Dawny most w okolicach Krykulca

Dawny most w okolicach Krykulca

Dawny most w okolicach Krykulca

17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg
Dawny most w okolicach Krykulca

Dawny most w okolicach Krykulca

Dawny most w okolicach Krykulca

Dawny most w okolicach Krykulca

21.jpg 22.jpg 23.jpg 24.jpg
Mapa WIG okolic Wielkiego Kacka - czerwonymi kropkami oznaczony bieg pierwszej linii

Figurka Matki Boskiej ze Źródła Marii (lata 30-te)

Mapa WIG okolic Wielkiego Kacka - czerwonymi kropkami oznaczony bieg pierwszej linii

Mapa trasy Gdynia - Kokoszki

25.jpg 26.jpg 27.jpg  
Dawny nasyp w okolicach Krykulca

Dawny nasyp w okolicach Krykulca

Przyczółki wiaduktu w okolicach Krykulca

 

Opracował: prof.wirt. Mikołaj

Bibliografia i ilustracje:
1. Sławomir Kitowski, "Gdynia. Miasto z morza i marzeń" (fot. 6, 7, 8, 24)
2. Piotr Michalski, "Starodworcowa, czyli koleją z Gdyni do Kokoszek", "30 dni" kwiecień 2001 r. (fot. 5, 24)
3. Dariusz Małszycki i inni, "Gdynia miejsca znane i nieznane"
Pozostałe zdjęcia: prof.wirt. Mikołaj

© by Akademia Rzygaczy Members