Wydział ArchistologiiStrona główna
ZOO Akademii

Gotycki hełm Ratusza Prawomiejskiego

Jedna z wizytówek Miasta, Ratusz Prawego Miasta, nie zawsze nosił swój wspaniały, renesansowy, wielokondygnacyjny hełm, zakończony figurą bosego rycerza.
Górująca nad Głównym Miastem wieża, ukończona w roku 1492 przez mistrza Henryka Hetzla, miała pierwotnie z pewnością gotyckie zwieńczenie. Ten hełm nie przetrwał pożaru, któru wybuchł w Ratuszu 3 października 1556 r. Po tym pożarze nie wrócono już do gotyku i po przeprowadzeniu w latach 1559-1560 remontu spalonej budowli, w 1561 r. na szczycie nowego - dobrze nam znanego renesansowego hełmu umieszczono pozłacaną figurę przedstawiającą brodatego mężczyznę w zbroi i koronie, ale boso, w których niektórzy dopatrywali się (i nadal to czynią) polskiego króla - Zygmunta Augusta Jagiellona.
Ale pożar mógł nie wybuchnąć, a nawet jeśliby wybuchł, Gdańszczanie mogliby się okazać konserwatystami i przywrócić odbudowanemu ratuszowi taki hełm, jak ten sprzed pożaru. A więc gdyby tak właśnie było, a do tego zaszłyby również liczne inne okoliczności, a jeszcze inne nie zaszły wcale, nasz Ratusz mógłby wyglądać zupełnie inaczej. Na przykład tak:
ratuszhelm.jpg

Opracował: prof.wirt. Grün

© 2004-2009