Wydział ArchistologiiStrona główna
ZOO Akademii

Druga Brama św. Jakuba

DrugaBrama01.jpg
Ikonografia i opracowania na temat Bramy św. Jakuba, jak na budowlę nie istniejącą od ponad stu lat, a ponadto położoną raczej na uboczu Miasta, są nader obfite. Zachowały się ryciny M.Deischa, ukazujące jej stan z XVIII w., a nawet zdjęcie korpusu bramy od strony Miasta, zrobione na krótko przed jej rozbiórką. Bardzo dużo o kształcie bramy dowiedzieć możemy się z pracy O.Kloeppela Das Stadtbild von Danzig in den drei Jahrhunderten seiner großen Geschichte, w której autor poświęcił bramie sporo uwagi, zaopatrując opis szeregiem świetnych ilustracji, z planem i przekrojem włącznie.
DrgaBrama02.jpg
Ilustracja Otto Kloeppela z Das Stadtbild von Danzig in den drei Jahrhunderten seiner großen Geschichte, Danzig 1937

Wirtualne zrekonstruowanie bramy nie było więc zadaniem wymagającym inwencji, intuicji i spekulacji. Wystarczyło przeanalizować dokładnie istniejące materiały. Skomplikowane kształty i ilość elementów wystroju były za to szalenie pracochłonne. Efekty tej pracy przedstawiam poniżej.
DrugaBrama03.jpg DrugaBrama04.jpg DrugaBrama05.jpg
DrugaBrama06.jpg DRugaBrama07.jpg DrugaBrama08.jpg
O wirtualnie zrekonstruowanej Bramie św. Jakuba, a także pozostałych dwóch bramach o tej samej nazwie przeczytać można w Galerii Nieistniejących Budowli Muzeum Akademii Rzygaczy.

Opracowanie rekonstrukcji wirtualnej: prof. wirt. Grün

Przekrój bramy z: Otto Kloeppel Das Stadtbild von Danzig in den drei Jahrhunderten seiner großen Geschichte, Danzig 1937

3 września 2005
© 2005 Aleksander Masłowski
© 2004-2009