Wydział ArchistologiiStrona główna
ZOO Akademii

Poczta przy Długiej

kompara.jpg
Zdjęcia pokazują dwa budynki Poczty Głównej na ulicy Długiej. Pierwszy powstał w latach 1896-99, po rozebraniu istniejących tu dawniej kamieniczek. W tekstach historyków architektury zarzuca mu się, że swą kubaturą "zakłócił skalę" ulicy Długiej. Napisano nawet, że ulokowanie tak wielkiego budynku wewnątrz obszaru zabytkowego "wykazało w sposób oczywisty niewłaściwość tego rodzaju poczynań".
Nie sposób jednak oprzeć się wrażeniu, że drugi gmach, który powstał w tym miejscu podczas powojennej odbudowy, posiada dokładnie te same wady, a ponadto dodaje do nich następne. W budynku z końca XIX wieku starano się przynajmniej nawiązać do tradycji, projektując trzy pseudorenesansowe szczyty oraz dekorację kamieniarską przypominającą manierystyczne budowle Gdańska. Poczta powojenna została zaprojektowana przez Lecha Kadłubowskiego. Generalny Konserwator Zabytków odrzucił projekt, jednak władze wojewódzkie były innego zdania i skierowały go do realizacji. W efekcie mamy na Długiej socrealistyczny kloc, który niestety dominuje w perspektywie południowej strony ulicy. Zdaniem L. Kadłubowskiego, jego budowla "wtopiła się w ogólną zabudowę ulicy Długiej". Ja jednak zawsze, gdy patrzę od Złotej Bramy w kierunku Długiego Targu, zastanawiam się, o ile mogłoby być ładniej, gdyby...
Opracował: prof.wirt. Pumeks
© 2004-2009