Wydział ArchistologiiStrona główna
ZOO Akademii

Brama Blindenanstaltu

kompara.jpg
Zdjęcia przedstawiają obsadzoną drzewami aleję, która prowadziła do położonego w Królewskiej Dolinie dworku Zachariasza Zappio, a później także do funkcjonującego od 1 lipca 1886 r. Wilhelm und Augusta Blindenanstalt - znanego gdańskiego zakładu dla niewidomych. Potwierdza to treść napisu widocznego na metalowym łuku rozpościerającym się pomiędzy słupami. Budynek znajdujący się tuż za bramą to domek ogrodnika.
stara.jpg nowa.jpg
Brama przetrwała lata wojny i według "naocznych świadków" stała na swym miejscu jeszcze na początku lat 60-tych.
Opracował: prof.wirt.Mikołaj

Więcej o Zakładzie dla Ociemniałych i Królewskiej Dolinie przeczytać można na stronach Dawnego Gdańska
© 2004-2009