Wydział ArchistologiiStrona główna
ZOO Akademii

Most Breitenbacha

kompara.jpg
Breitenbach Brücke, obecnie nazywający się "Most Siennicki", zbudowany zostal w roku 1912, po rozbiórce okolicznych fortyfikacji. Zastąpił odwieczną przeprawę przez Wisłę przy Gęsiej Karczmie. W swoim pierwotnym kształcie miał ruchomą część środkową i budyneczki operatorów na szczytach podpór. Jego nazwa upamiętniała pruskiego ministra robót publicznych, Paula von Breitenbach (1850-1930), który zainaugurował 8 czerwca 1912 r. użytkowanie mostu.
W czasie wojny most został uszkodzony w poważnym stopniu. Odbudowano go w 1947 roku w wersji minimum. Z założenia zrezygnowano z odbudowy zwodzonych przęseł. Podobnie jak inne mosty w Mieście, które przed wojną były ruchome, otrzymał przęsła stałe. Już wówczas widocznie postanowiono odwrócić Gdańsk od wody i udawać, że leży gdzieś w głębi lądu. Skutki tych koncepcji odczuwamy do dziś. Zniknęły też dodające mostowi urody domki operatorów.
otwarty.jpg
W ten sposób ta piękna budowla i skomplikowane rozwiązanie inżynieryjne stało się zwykłym mostem jakich tysiące.
Zniszczenia wojenne objęły w większym stopniu zachodnią podporę mostu, co wywnioskować można można na podstawie porównania zdjęć archiwalnych ze obecnym stanem. Na zdjęciach widać, że na obu podporach były zawieszone kamienne kartusze herbowe. Obecnie można je oglądać już tylko na wschodniej. Od południa widnieje tam herb Miasta w otoczeniu dwóch pomuchli, od strony północnej - pruski orzeł.
herb1.jpg herb2.jpg mapka.gif
Herb Gdańska

Herb Prus

Lokalizacja Mostu Siennickiego

Opracował: prof.wirt.Grün

Ilustracje:
1), 4), 5) - foto: prof.wirt.Grün
2) i 3) - przedwojenne pocztówki
6) fragment mapy z www.trojmiasto.pl

© 2004-2009