Wydział ArchistologiiStrona główna
ZOO Akademii

Obrotnica

W dobie wielkiego zubożenia ludzi, którym przypadł w udziale zaszczyt zamieszkiwania w Rzeczypospolitej na przełomie tysiącleci, zbieranie złomu stało się całkiem niezłym i popularnym źródłem zdobywania środków do życia. Taki sposób zarobkowania coraz większej części ludności nie wróży dobrze wszelkim metalowym, a niezbyt pilnowanym zabytkom. Zniknęły już podobno metalowe elementy wieży działa przeciwlotniczego między Twierdzą a Portem Północnym. To samo grozi też starej obrotnicy kolejowej przy naftowej bocznicy naprzeciwko Twierdzy Wisłoujście, bo podobno znalazła się już w kręgu zainteresowań złomiarzy. Ale skoro ma zniknąć, to można ją sfotografować i zapamiętać.
Obrotnica1.jpg Obrotnica2.jpg
Zdjęcia: prof.wirt. Mar-Zet

16 września 2004
© 2004-2009