Wydział ArchistologiiStrona główna
ZOO Akademii

Wydział Archistologii

Dziekan: prof.wirt. Grün

Przedmiotem zainteresowania Wydziału Archistologii Akademii Rzygaczy są zmiany jakie zachodzą w tkance miejskiej Gdańska na przestrzeni jego dziejów. Posługując się najnowszymi zdobyczami techniki, Wydział prowadzi szeroko zakrojone badania gdańskiego budownictwa, w tym głównie badania komparatystyczne i rekonstrukcyjne. Prowadzona jest również dokumentacja obiektów zabytkowych zagrożonych zniknięciem z powierzchni ziemi w związku ze zmianami w układzie urbanistycznym Miasta. Wydział czuwa także nad planowanymi zmianami zagospodarowania przestrzeni miejskiej, poddając pojawiające się koncepcje i projekty krytyce z punktu widzenia ich dostosowania do charakteru otaczającej je zabytkowej tkanki miejskiej.

Katedra Dokumentacji Terenowej (Lista Greena)

Katedra Komparatystyki Temporalnej

Katedra Rekonstrukcji Wirtualnej

Galeria Niezrealizowanych Projektów

Galeria Neo-stylów gdańskich

Katalog rzygaczy

© 2004-2009