Akademia Rzygaczy   


Strona Główna
ZOO Akademii
Jak zostać członkiem Akademii Rzygaczy?

Akademia Rzygaczy działa dwutorowo. Z jednej strony jest to federacja amatorskich badaczy historii Gdańska, którzy na własną rękę prowadzą badania, zmierzające przede wszystkim do pogłębienia i poszerzenia własnej wiedzy o Mieście, ale tą świeżo nabytą, lub też mocno już ugruntowaną wiedzą dzielą się z innymi, pisząc artykuły, które umieszczane są na internetowych stronach Akademii. Drugim torem jest całkiem realna działalność, polegająca na uczestnictwie członków Stowarzyszenia Akademia Rzygaczy w działaniach mających na celu ratowanie śladów przeszłości, ochrona zabytków, przywracanie dawnej świetności miejscom i obiektom.
Jak zostać członkiem Akademii? Możliwości jest kilka. Ale nieodmiennie trzeba być pasjonatem gdańskiej historii, zakochanym w Mieście, odczuwać jego wyjątkowość, rozumieć, akceptować i kultywować tradycję tworzenia go przez wieki przez członków różnych społeczności narodowych i religijnych, których wyróżniało i wyróżnia do dziś stawianie Gdańska na pierwszym miejscu.
By zostać członkiem Akademii w jej wirtualnej formie, trzeba napisać artykuł o Gdańsku, ale na tym nie koniec. Artykuł ukaże się na stronach Akademii, o ile zyska uznanie kolegium profesorów wirtualnych, którzy będą oceniali go pod kątem swoich specjalności, a także jego zgodności z przyświecającymi Akademii ideałami wyrażonymi na tytułowej stronie internetowego serwisu w słowach: "Akademię tworzą ludzie, którzy kochają to Miasto, czują się jego Obywatelami oraz mają poczucie łączności z mieszkańcami Miasta od jego zarania, bez względu na ich pochodzenie i język, jakim się posługiwali."
Pamiętać trzeba też o tym, że nikt z członków Akademii nie urodził się ze swoją wiedzą na temat Gdańska. Każdy z nas zdobywał ją przez długi czas, stale zdobywa i będzie nadal zdobywał, a nigdy nie będzie mógł stwierdzić, że wie o Gdańsku WSZYSTKO. Dlatego też by zostać członkiem wirtualnej Akademii nie trzeba legitymować się wiedzą, ale chęcią i zapałem do jej zdobywania, prawdziwym, szczerym zainteresowaniem, nie mającym charakteru chwilowego hobby.
Jeśli zatem wiesz o Gdańsku mało, ale chcesz wiedzieć więcej - Akademia jest miejscem dla Ciebie. Tutaj plony Twojego zainteresowania i osobistych studiów poddane zostaną życzliwej, acz bezlitosnej krytyce, dzięki czemu z każdym dniem nieuchronnie będziesz zdobywać więcej informacji o Mieście, jego historii i współczesności.
Jeśli badania naukowe nie są dziedziną, w której widzisz pole do własnej aktywności, ale kochasz Gdańsk, chcesz pozostawić po sobie trwały ślad jako jego miłośnik, odnajdziesz się w Akademii realnej - Stowarzyszeniu, którego celem są całkiem realne działania dla Gdańska i jego urody dzisiaj i jutro. W taki właśnie sposób powstała rekonstrukcja wzorców miar na fasadzie Ratusza Głównomiejskiego, tak wspólnie z innymi organizacjami broniliśmy romańskich piwnic przed zasypaniem, podobnie działamy na rzecz zachowania innych śladów gdańskiej przeszłości.

Skontaktować się z nami łatwo: akademia@rzygacz.webd.pl
© 2004-2009