Wydział Bellografii
i Certaminologii


Strona główna
ZOO Akademii

Wydział Bellografii i Certaminologii

Wydział Bellografii i Certaminologii (od łac. słów 'bellum' - 'wojna' i 'certamen' - 'bitwa') zajmuje się konfliktami zbrojnymi, w których Gdańsk był stroną, uczestnikiem czynnym albo biernym, lub w inny sposób związanymi z jego historią.
Wojna z Rzecząpospolitą
Bitwa na Zalewie Wiślanym
"Wojna" na znaczki pocztowe
© by Akademia Rzygaczy Members 2004-2009