Wydział Parahistorii


Strona główna
ZOO Akademii

Katedra Anegdotologii

Przedmiotem zainteresowania Katedry Anegdotologii są krótkie relacje, opisujące zabawne wydarzenia z dziejów Miasta, krążące wśród jego Mieszkańców i opowiadane przy różnych okazjach. Anegdotę uznajemy, na równi z legendą za cenne źródło informacji o dziejach naszego miejsca na ziemi, mając przy tym świadomość, że prawdziwe wydarzenia, stając się anegdotami, poddawane są wielu zabiegom technicznym, które mogą powodować, że zmieniają się nazwiska ich bohaterów, czas akcji i inne szczegóły.
Nie sposób odmówić anegdocie poważnej roli w kształtowaniu wspólnej świadomości ludzi, którzy ją sobie przekazują, a zatem w zebranie tych facecji, dowcipów, kawałów i opowieści, ich spisanie i zaprezentowanie Czytelnikom, traktujemy jako zupełnie poważną pracę naukową, do udziału w której serdecznie zapraszamy.
Jeśli chcieliby Państwo przekazać nam jakąś gdańską anegdotę, prosimy o jej przesłanie na adres Biblioteki Akademii Rzygaczy.

Gdańskie anegdoty:
Dzwonnik z Ratusza
Machandlowe schody
© by Akademia Rzygaczy Members