Wydział ArchistologiiStrona główna
ZOO Akademii

Danziger Diele

kompara.jpg
Wczoraj: "Sień gdańska" (Danziger Diele) według projektu i aranażacji architekta miejskiego Kleefelda, kolekcja sztuki gdańskiej zgromadzona przez Lessera Giełdzińskiego, ofiarowana miastu i udostępniona do zwiedzania w 1901 r. XVII- i XVIII-wieczny wystrój wnętrza pochodził z mieszczańskich domów przy Długiej i Ogarnej: barokowe drzwi, meble i skrzynie, rokokowy kominek, modele okrętów oraz zbiory sztychów ukazujących stary Gdańsk. Ściany i sufit ozdobiono malowidłami, z których część pochodziła ze zbiorów Wilhelma Stryowskiego. Dominującym elementem były, typowe dla barokowych sieni gdańskich, spiralne dębowe schody. Prowadziły one na galeryjkę ze zbiorem pucharów i insygniów cechowych. Już około 1931 r. zaczęto z Sieni Gdańskiej usuwać elementy związane z polskością oraz świadczące o żydowskim pochodzeniu fundatora. Zdemontowane w 1943 r. wyposażenie zaginęło lub zostało zniszczone pod koniec wojny.
Dziś: ta sama idea, jednak w całkiem nowej aranżacji, udostępniona do zwiedzania w czerwcu 1996 r. Wykorzystano przy tym nieliczne ocalałe fragmenty poprzedniego wystroju Sieni, które uzupełniono innymi autentycznymi elementami gdańskimi, jakie udało się zgromadzić. Są to zwłaszcza barokowe schody z początku XVIII wieku, pierwotnie znajdujące się w kamienicy przy Matzkausche Gasse, w 1885 r. zakupione przez gdańskie Kunstgewerbemuseum, a następnie w 1891 r. umieszczone w pałacu von Grassów w Kłaninie; sprowadzono je na powrót do Gdańska wraz z obrazem plafonowym i dwiema XVIII-wiecznymi szafami. Na wyposażenie składają się także: zrekonstruowany kominek, XVIII-wieczne rzeźby, XVIII-wieczna ceramika z Delft, mosiężne blakiery oświetlające wnętrza, oryginalne flizy holenderskie ze scenami pasterskimi oraz model statku gdańskiego z 1775 roku. W planach muzealników jest dalsze uzupełnianie wyposażenia, celem odtworzenia charakteru barokowego salonu gdańskiego domu mieszczańskiego.
Opracował: prof.wirt. Pumeks
© 2004-2009