Wydział ArchistologiiStrona główna
ZOO Akademii

Katedra Dokumentacji Terenowej

Katedra Dokumentacji Terenowej powstała z "Listy Grüna" - rejestru miejsc, zabytków, detali architektury naszego Miasta, które ze względu na różne względy nie mają szans na przetrwanie naszych pięknych czasów, bądź przetrwanie to jest mocno wątpliwe. Jeśli muszą zginąć to możemy dla nich zrobić chociaż tyle, że uwiecznimy je na fotografii - jak to zrobiono z Gdańskiem, który zginął w płomieniach w 1945 roku.
 1. Budynek przy ul. Elizy Orzeszkowej (Opitzstrasse) 8 z napisem 'Hitler Jugend' kiepsko zamalowanym - rozebrany w 2004 r.
 2. Pomuchel - Drewniana rzeźba ryby przy ul.Fischera - wykreślony z Listy Grüna w związku z przeprowadzoną konserwacją
 3. Tajemniczy grób przy stacji kolejki Gdańsk - Zaspa Towarowa.
 4. Nie mniej tajemniczy obelisk przy ul. Kartuskiej.
 5. Napisy z XIX w. na Bramie Nizinnej
 6. Tory na Chmielnej
 7. Obrotnica vis a vis Twierdzy Wisłoujście
 8. Zajezdnia na Grunwaldzkiej
 9. Łaźnia przy ul.Strajku Dokerów
 10. Kamień przy Pobiedzisku
 11. Wiadukt nad Słowackiego
 12. Forsterówka
 13. Dwór Olszyński
 14. Rzeźnia na Stępce
 15. Pozostałości Mattenbudenbrücke na Nowej Motławie
 16. Bateria Portowa
 17. Tory nad Śluzą Kamienną - zlikwidowane w 2004 r.
 18. Kirkut na Stolzenbergu
 19. Cmentarz na Górze Szubieniczników
 20. Domek rybacki przy Wilków Morskich w Nowym Porcie
 21. Kasztanowce przy Kasztanowej w Nowym Porcie
 22. Pozostałości obrotnicy na Nabrzeżu Węglowym w porcie
 23. Hangary na terenie dawnego lotniska we Wrzeszczu
 24. Muszla koncertowa przy Bramie Oliwskiej - rozebrana w 2005 r.
 25. Nastawnia bramowa we Wrzeszczu - niezabytkowy zabytek.

Jeśli uważasz, że jakiś znany Ci obiekt powinien znaleźć się na Liście Grüna, napisz do niego.
© 2004-2009