Wydział ArchistologiiStrona główna
ZOO Akademii

Brama Żabia

Nieistniejąca Brama Żabia stała nad fosą odgradzającą Główne Miasto od Przedmieścia. Składała się z wysokiej wieży bramnej, stojącej w linii wysokiego muru Głównego Miasta oraz dwóch baszt przedbramia połączonych korpusem bramnym, umieszczonych w linii nowszego muru niskiego. Baszta bramna połączona była z przedbramiem krótką szyją.
Nie zachowały się wizerunki średniowiecznego wyglądu Bramy. Rekonstruując ją zatem mogłem się posiłkować jedynie planem przyziemia, sporządzonym po wojnie przez Jerzego Stankiewicza, oraz dość niewyraźnym widokiem Miasta autorstwa Karla Grubera, przedstawiającym Miasto w XVI w. Nie mogłem uniknąć pewnej dozy spekulacji przy tworzeniu rekonstrukcji fasad. Ale starałem się by nie odbiegały one od tego, co możemy oglądać w zachowanych w Gdańsku budowlach obronnych.
zabia1.jpg 2.jpg
A jak mogłaby wyglądać Brama Żabia, gdyby nie została zupełnie rozebrana? Oto spekulatywna wizja wyglądu bramy, z uwzględnieniem wszystkiego, co mogło się jej przydarzyć w ciągu wieków, a więc częściowej rozbiórki, przebudowy, pożaru i adaptacji na potrzeby mieszkalne i usługowe.
3.jpg
Więcej o Bramie Żabiej przeczytasz w Galerii Nieistniejących Budowli Muzeum Akademii Rzygaczy.

Opracował: prof.wirt. Grün
Spekulatywna rekonstrukcja fotograficzna: Jahrek

© 2004 Aleksander Masłowski

© 2004-2009