Wydział ArchistologiiStrona główna
ZOO Akademii

Katedra Rekonstrukcji Wirtualnej

Katedra Rekonstrukcji Wirtualnej zajmuje się odtwarzaniem nieistniejącej zabudowy miejskiej Gdańska, przy zastosowaniu zaawansowanych technik komputerowej obróbki obrazu i grafiki trójwymiarowej.
Prace Katedry:
Hełm na wieży Kościoła Mariackiego
Gotycka Wieża Więzienna
Brama Żabia
Baszta Dominikańska Kiek en den kök
Gotycki hełm Ratusza Prawomiejskiego
Baszta pod Ciemną Gwiazdą
Druga Brama św. Jakuba
Baszta Jacek
Brama Świętego Ducha
© 2004-2009