Wydział PostaciologiiStrona główna
ZOO Akademii

Krótka historia dwóch braci

Około 1910 roku w mojej dalszej rodzinie urodzili się w odstępie dwóch lat dwaj bracia. Mimo wspólnego wychowania ich przez nie zainteresowanych polityką rodziców, zaczęli około 1930 roku zdradzać objawy narodowości. Jeden z nich miał się za 100% Polaka, drugi za jeszcze-więcej-procentowego Niemca. Pożeniwszy się z kobietami podzielającymi ich poglądy, działali - jeden w konspiracyjnej części KKS „Sokół” drugi w SA. Młode rodziny mieszkając prawie po sąsiedzku na Stadtgebiet były ze sobą na przysłowiowe noże.
Poczynając od jesieni 1939 roku zaczęto obu braci za ich postawę nagradzać. Polskiego braciszka osadzono w obozie koncentracyjnym w Stutthof, gdzie prawie do końca wojny posiedział. Niemieckiego zaś braciszka kilka miesięcy później przyobleczono w „szatę chwały narodowej”, czyli mundur Wehrmachtu. W ciągu najbliższych 5 lat miał okazję na wszystkich bodajże frontach Europy udowadniać swój patr(id)iotyzm.
Na koniec los ich chyba dosyć sprawiedliwie potraktował: obaj zginęli w ostatnim tygodniu marca 1945 r. opodal swego rodzinnego Miasta. Polski brat zatłuczony został przez wachmanna w Stutthof, niemieckiego zaś - już w niewoli - zatłukł niedaleko Gdyni jakiś krasnoarmiejec. Obie zaś wdowy, wiedzące od lata 1945 roku o losie swoich mężów, jakoś zmądrzały. Jesienią tego roku bowiem solennie i trwale pogodziły się ze sobą . Uczyniły to wśród wielu łez i szlochów w tym wagonie kolejowym, w którym je wspólnie i razem z ich dziećmi wywożono z Gdańska.


prof.wirt. Stary Szkot

16 lutego 2007
© 2004-2007