Wydział Symbolologii

Strona główna
ZOO Akademii

Pomnik Grenadierów na Wiebenwall

demkmal.jpg
Zbudowano go w 1933 r. na terenach po zniwelowanych wałach, u wylotu ulicy św. Trójcy na dość jeszcze nową ulicę, nazwaną - na pamiątkę znajdujących się tam niegdyś umocnień - Wałami Wijbego (Wiebenwall) - dzisiaj ulica ta nazywa się Okopowa. Miał formę prostego, niewysokiego obelisku z fontanną i emblematami z brązu. Ufundowany został przez panią Caroline von Manstein z rodu Puttkamerów. Można snuć domysły co do przyczyn tej fundacji. Prof. Pumeks podejrzewa, że może kryje się za nią jakaś romantyczna historia z czasów przed zamążpójściem Puttkamerówny... kto wie... Mogło być również tak, że w regimencie służył ktoś z jej rodziny - ojciec albo brat - i dlatego fundatorce zależało na podawaniu w tym kontekście swojego panieńskiego nazwiska.
PomnikGrenadierowNaWiebenwall01.jpg
PomnikGrenadierowNaWiebenwall02.jpg
O pomniku zrobiło się nieco głośniej, kiedy na łamach Gazety Wyborczej ukazał się artykuł, w którym wypowiedział się pan Gerhard Olter ze Związku Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku. Nieco śmieszne było jego oświadczenie, że jeszcze niedawno nic o pomniku nie wiedział i że musiał zapytać "danzigerów [pisanych małą literą!], do których zwrócił się na łamach niemieckiej prasy". Widocznie pan Olter wychodzi z założenia, że w Gdańsku Danzigerów już nie ma.
PomnikGrenadierowNaWiebenwall03.jpg
I jeszcze komparatystyka: powyższe zdjęcia dzieli około 70 lat. Pierwsze zrobiono przed wojną, drugie w marcu 2004 r. Przedstawiają skwer przylegający do zespołu klasztornego przy Kościele św. Trójcy. W perspektywie widać budynek, w którym tuż przed wojną mieściły się hitlerowskie związki zawodowe, a obecnie jest siedzibą Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Obecnie, jak widać, pomnik służy za reklamowy bilboard pobliskiego Muzeum Narodowego.


Opracował: prof.wirt. Grün

Ilustracje:
1) Unser Danzig 1959
2) foto: prof.wirt. Mikołaj
3) foto: Lonia
4) www.bildindex.de
5) foto: prof.wirt. Grün


20 października 2005

© 2005 Aleksander Masłowski

© by Akademia Rzygaczy Members