Zakład Linkologii


Strona główna
ZOO Akademii

wwwDokumenty

Tu Studenci znajdą linki do stron ze skanami rozmaitych dokumentów: rękopisów, maszynopisów i innych ...pisów. Tutaj także dźwięki i filmy.
Dziedzictwo Polska – skany dokumentów nt. Gdańska, Wnioski Jana Heweliusza, listy, przywileje itd.

Dziedzictwo Polska – skany dokumentów nt. Oliwy, np. Pokoju Oliwskiego

Dziedzictwo Polska – kilkanaście dokumentów Archiwum Państwowego w Gdańsku

Księga adresowa Polski i Gdańska z 1923 r.

Księga Adresowa Polski z 1929 r. (Wraz z w. m. Gdańskiem) dla Handlu, Przemysłu Rzemiosł i Rolnictwa

Gdańsk w Polskiej Bibliotece Internetowej - rękopisy, maszynopisy, np. Głos Wybranowskiego w materyi zalecenia posłom u zagranicznych państw będącym pilności w traktowaniu niedania Gdańska i Torunia pod żadnym pretextem królowi pruskiemu d. 15 Julij 90 miany semotiis arbitris, Gdańskie pisma przeciwgazowe, Uwagi o plenum KW w Gdańsku

Kujawsko - Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Filmy/Filmiki

Aftermath of battle in Danzig, September 1939[German]


Opracowała: prof. wirt. Gdynka
© by Akademia Rzygaczy Members