Wydział PostaciologiiStrona główna
ZOO Akademii

Galeria Wedutystów

Wedutysta (od wł. słowa "veduta" oznaczającego "panoramę") to artysta malujący lub rysujący pejzaże przedstawiające ujęcie całości miasta lub jego fragmentów: ulic, placów, zespołów architektonicznych. W Galerii przedstawiać będziemy sylwetki artystów, którzy na długo przed wynalezieniem fotografii (ale nie tylko takich) utrwalali widoki Miasta i jego mieszkańców na swoich płótnach, rycinach oraz przedmiotach użytkowych i dzięki którym możemy dowiedzieć się, jak Miasto wyglądało przed wiekami. I jak to bywa z artystami - niektórym z nich, odwzorowującym Miasto z pamięci lub wyobraźni, udało się nawet w swoich dziełach uwiecznić "Gdańsk równoległy" - miejsca, które w prawdziwym Gdańsku nigdy nie istniały...
Erich Scholtis
Michael Carl Gregorovius
Zbigniew Kosycarz
Matthäus Deisch
Albert Juchanowitz
Georg Ferdinand Gregorovius
Paul Kreisel
Berthold Hellingrath
Daniel Chodowiecki
Inni wedutyści
© 2004-2007