Biblioteka

Strona główna
ZOO Akademii

Andrzej Romanow, Gdańsk zapomniany Szkice z dziejów miasta 1914-1939

Instytut Kaszubski w Gdańsku, Gdańsk 2000

romanowzapomniany.jpg
Grün:
Zgodnie z tym co obiecuje tytuł, Andrzej Romanow prowadzi nas w rejon dziejów Miasta, który, odbiegając nieco od głównego nurtu wielkich wydarzeń, przemknął niepostrzeżenie i rzeczywiście został zapomniany. Książka to zbiór historycznych esejów na temat organizacji, osób i wydarzeń, które związane są nierozerwalnie z historią Gdańska od początku I wojny światowej do wybuchu II wojny światowej. Dominującą tematyką Gdańska zapomnianego są jego związki z Rosją. Związki rozmaite, bo znajdziemy tam opis warunków życia rosyjskich jeńców w obozie na Troylu, dzieje porewolucyjnej rosyjskiej emigracji osiadłej w Mieście, dowiemy się o burzliwej historii powstania pomnika żołnierzy rosyjskich na Cmentarzu przy Bramie Oliwskiej, a także o tym, dlaczego na pałacach w Sankt Petersburgu widnieje herb do złudzenia przypominający herb naszego Miasta.
Oprócz tematyki rosyjskiej A.Romanow zajął się również kilkoma innymi interesującymi epizodami z czasów Wolnego Miasta, takimi jak historia kilku tytułów gdańskiej prasy, działalnością ustaszowskiej placówki w Gdańsku, czy wreszcie gościnnymi występami Leona Przybyszewskiego, który w odróżnieniu od brata, wielkiego polskiego modernisty, niezbyt chwalebnie zapisał się na kartach dziejów dwudziestolecia międzywojennego.
Eseje są krótkie i treściwe, a dowiedzieć się z nich można wielu ciekawych i, rzeczywiście, zupełnie zapomnianych faktów, bez których obraz historii Gdańska pierwszej połowy XX w. byłby niekompletny. Książka godna jest zatem polecenia.
© by Akademia Rzygaczy Members