Wydział Symbolologii

Strona główna
ZOO Akademii

Inne weksylia z Gdańskiem związane

W tym miejscu będą przedstawiane flagi sztandary, bandery etc., które niewątpliwy związek z Miastem mają, a których nie można przyporządkować ani do flag Gdańska, ani do flag innych gdańskich podmiotów, oraz takie weksylia, które budzą wątpliwości co do swojego pochodzenia.

Chorągiew komturii gdańskiej

Wizerunek i opis tej chorągwi znaleźć możemy w Banderia Prutenorum Jana Długosza. Przedstawiała ona skośny, podniesiony, czarny pas na srebrnym (białym) tle.

Bandery handlowe z XVII i XVIII wieku

Bandery wątpliwe ze względu zupełne odstąpienie od gdańskich tradycji heraldycznych. Zarówno cztery pojedyncze krzyże z koronami (XVII w.), jak i trzy korony w słup (XVIII w.) są tylko bardzo luźnymi wariacjami na temat gdańskiego herbu.
Są one (bandery) najprawdopodobniej wynikiem pomyłki kogoś sporządzającego paręset lat temu wizerunki różnych flag (pomyłki takie nie należały do rzadkości).
_

Bandera XVIII wieczna

Używana być może do 1823 r. – kolejna wątpliwa bandera.
Wątpliwości budzi nie tylko niebieski kolor płatu, ale i godło pozbawione korony (biorąc pod uwagę okres, w którym bandera miałaby być używana) a także jego centralne usytuowanie na płacie.
InneWeksyliaBandera03.png

Tajemnicza flaga z okresu Wolnego Miasta Gdańska (1920 – 1939)

Flagę tę znam z ustnej relacji osoby, która widziała ją na zdjęciu z epoki. Zdjęcie było wprawdzie czarno – białe, ale kolory flagi opisano w podpisie zdjęcia. Osoba, z którą rozmawiałem nie pamiętała niestety jakiej instytucji, czy organizacji była to flaga, możliwe jest również, iż układ pasów na fladze był odwrotny (niebieski przy drzewcu). Zamieszczam ilustrację z cichą nadzieją, że znajdzie się ktoś, kto będzie umiał zagadkę rozwikłać :-)
InneWeksylia04.gif

Połączenie flag gdańskiej i hitlerowskiej

Albert Forster, Gauleiter NSDAP w Gdańsku, w swoim pędzie do nazyfikowania Miasta postanowił także zmienić jego flagę na hitlerowską Hakenkreuzflagge, albo na hybrydę tych dwóch flag. Zamiar swój wyjawił m.in. polskiemu ministrowi spraw zagranicznych Józefowi Beckowi podczas spotkania 25 maja 1938 r. w Berlinie. Beck stanowczo taką zmianę odradził, podając jako argument możliwość protestów w Polsce, co mogłoby spowodować zajęcie się sprawą przez Ligę Narodów i przysporzyć Gdańskowi kłopotów. Forster po tej rozmowie zrezygnował ze swego zamiaru, więc flaga ta pozostała na szczęście jedynie projektem.
InneWeksylia05.png

Bandera Rady Portu i Dróg Wodnych w Wolnym Mieście Gdańsku

Rada była ciałem powołanym do zarządzania portem gdańskim, na mocy polsko – gdańskiej konwencji z 9 listopada 1920 r. (tzw. konwencji paryskiej). W jej skład wchodzili przedstawiciele Polski i Gdańska (w równej liczbie, nie więcej jednak niż po 5 od każdej ze stron). Przewodniczącego wybierano wspólnie, w razie braku zgody był nim mianowany przez Ligę Narodów przedstawiciel narodowości szwajcarskiej.
Jednostki pływające Rady miały prawo posługiwania się własną banderą.
InneWeksylia06.gif
Odrzucone projekty bandery Rady Portu i Dróg Wodnych z 1921 r.
InneWeksilia07.jpg InneWeksylia08.jpg InneWeksylia09.jpg
Opracował: prof. wirt. Danziger

Ilustracje:
1, 3, 6 – www.fotw.net
2, 4, 5 – prof. wirt. Danziger
7 - 9 - Henryk Stępniak Rada Portu i Dróg Wodnych w Wolnym Miescie Gdańsku

27 maja 2005
© Aleksander Petelski 2005
© by Akademia Rzygaczy Members