Wydział Symbolologii

Strona główna
ZOO Akademii

Katedra Weksylologii i Heraldyki

Katedra ta będzie się zajmować zagadnieniami związanymi z gdańską heraldyka i weksylologią. Heraldyka to nauka o herbach – jej nazwa wywodzi się od słowa „herold”. Byli to ludzie, którzy w średniowieczu zajmowali się prowadzeniem ceremonii dworskich, organizacją turniejów rycerskich, a także ogłaszaniem zarządzeń władcy. Heroldowie musieli znać wygląd herbów władców i znaczniejszych rycerzy (sporządzali w tym celu tzw. role herbowe – zawierające rysunki i opisy poszczególnych herbów), a także zasady sztuki heraldycznej.
Weksylologia to z kolei nauka o weksyliach – można powiedzieć, że jako dziedzina nauki jest młodszą siostrą heraldyki. Nazwa jej wywodzi się od słowa vexillum – w starożytnym Rzymie był to kwadratowy płat czerwonej tkaniny umocowany do włóczni. Insygnium to przysługiwało najwyższemu władcy – cesarzowi i jest protoplastą wszelkich weksyliów używanych po dzień dzisiejszy. Dzisiaj weksylium to, mówiąc nie naukowo, ogólna nazwa wszelkich „szmat na kiju”, które coś symbolizują – a więc flag, bander, sztandarów etc. Mówiąc językiem naukowym, jest to „znak bojowo-rozpoznawczy lub rozpoznawczy, wykonany z tkaniny, mocowany do drzewca, liny lub drążka.” (Za: Alfred Znamierowski Insygnia, symbole i herby polskie).
W ramach prac katedry będziemy chcieli przybliżyć wszelkie herby i weksylia, które mają związek z naszym Miastem, a jest ich wiele – przede wszystkim są to oczywiście znaki samego Gdańska, ale nie tylko – naszą uwagę kierować będziemy również ku insygniom gdańskich organizacji, stowarzyszeń, jednostek wojskowych etc.
Gdańsk w Banderia Prutenorum Długosza
Weksylia gdańskich organizacji, instytucji itp.
Flagi Gdańska
Inne weksylia z Gdańskiem związane
Znaki własnościowe gdańskich kościołów protestanckich
© by Akademia Rzygaczy Members