Wydział ArchistologiiStrona główna
ZOO Akademii

Szpital przy Sandgrube

sandgrube01.jpg sandgrube02.jpg
Budowla widoczna na zdjęciach powstała w latach 1887-88, jako nowy szpital miejski. Neorenesansowy budynek mieścił oddziały: chirurgiczny i położniczy, w sumie na 220 łóżek, oraz specjalistyczne przychodnie. Pierwsze zdjęcie wykonano prawdopodobnie wkrótce po zakończeniu budowy i oddaniu szpitala do użytku. Dość prędko okazało się, że zamierzona wielkość szpitala nie odpowiada potrzebom rozwijającego się miasta, i w 1911 roku został on zamknięty, a chorzy i lekarze przenieśli się do nowego szpitala na Dębinkach (obecnie Akademia Medyczna). Budynek przy Sandgrube pełnił odtąd rolę przychodni specjalistycznej, potem ulokowano w nim coś w rodzaju ośrodka pomocy społecznej.
Drugie zdjęcie wykonałem w 2005 roku. W budynku przy ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego mieści się obecnie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych. Z porównania zdjęć widać, że jedynie część budowli przetrwała historyczne wichry XX wieku. Skalpel historii amputował oba boczne, wysunięte do przodu skrzydła (ich marne resztki służą obecnie jakimś celom gospodarczym) oraz efektowne hełmy bliźniaczych wieżyczek. I tak dobrze, że nie rozebrano całego budynku, gdy budowano tuż za nim wielopasmową drogę dla samochodów. Mimo wszystko - wciąż jest to piękna budowla.


Opracował: prof. wirt. Pumeks

Fotografia archiwalna (autor: Rudolf Teodor Kuhn) reprodukowana z: Fotografie dawnego Gdańska. Katalog Zbiorów Fotograficznych Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, Cz. 1: Fotografie sprzed 1945 r., opracował Jan Kucharski, Wrocław i in. 1987.

17 marca 2005
© 2004-2009