Wydział PostaciologiiStrona główna
ZOO Akademii
osinski.jpg

Marian Osiński

(1883 - 1974)

Profesor Marian Osiński urodził się w Krakowie, studia ukończył na Politechnice Lwowskiej. Mieszkał w tym mieście wraz z rodziną w zaprojektowanym przez siebie domu. Do wybuchu wojny zajmował się pracą dydaktyczną wpajając swoim studentom teorię architektury, dziedzinę w której się specjalizował.
W listopadzie 1945 r. przyjechał na Wybrzeże. Terenem jego działalności stała się, przede wszystkim Politechnika Gdańska gdzie organizował Zakład Historii Architektury Polskiej, z głównym zadaniem prowadzenia działalności naukowo - badawczej, ukierunkowanej przede wszystkim na problematykę rekonstrukcyjną, związaną z odbudową Głównego Miasta.
1 grudnia 1945 roku został mianowany dziekanem zorganizowanego przez siebie Wydziału Architektury i Urbanistyki.
Profesor Osiński był wspaniałym pedagogiem i wychowawcą, twórcą gdańskiej szkoły architektury. To właśnie dzięki jego projektom i umiłowaniu zabytków udało się zrekonstruować wspaniałe fasady, portale i najdrobniejsze szczegóły architektoniczne zdobiące m.in. Główne i Stare Miasto.
Wychował nowe pokolenia architektów. Jego asystentami w pracy dydaktycznej byli: Jerzy Stankiewicz, Janusz Ciemnołoński i Jadwiga Habela.
W 1970 r. uhonorowano go tytułem Doktora Honoris Causa Politechniki Gdańskiej, a 27 marca 1980 r. – już po śmierci - nadano jego imię Państwowym Szkołom Budownictwa w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej.
Opracował: prof.wirt. Mar-Zet
© 2004-2007