Biblioteka

Strona główna
ZOO Akademii

Roty przysiąg aptekarskich

Pojawienie się w Mieście nowych aptek, po złamaniu aptecznego monopolu Rady, spowodowało konieczność poddania ich działalności kontroli. Rożne były mechanizmy tej kontroli. Jednym z nich było składanie przez aptekarzy przysięgi na wzór lekarzy. Roty dwóch spośród takich przysiąg obowiązujących w Gdańsku zamieszczono poniżej:

Przysięga aptekarza w Gdańsku

Ich N. Schwere, dasz ich der Apotheken, trewlich und auffrichtig vorstehen will, vnd milt höchstem Fleisz daran sei, dasz die Simplicia gutt vnd aufrichtig, vnd alles zu rechter Zeitt eingeschaffet werden, dasz auch die Jenige Sachen., die über jähr vnd tag nicht dawren können, ausz der Apothecken wieder wegschaffen, vnd in derselben, nach der Zeitt nicht sollen gefunden werden. Die Composita, will iich wie die H.H. Medici anordnen mi.t aillem fleisz verfertiige-n, keine Gifft oder andere Dinge, so zur a.btreibung dienen verfentigen oder verkauften, ohne vorhergegangene fleiszige Vntersuchung, wozu Sie sollen gebrauchte werden, So will ich auch E. WolEdlen Rahts itzige vnd künfftige Tage observiren. So wahr alsz etc.

Ja N. przysięgam, że chcę apteką wiernie i szczerze kierować i z największą pilnością starać się, by leki gotowe (simplicia) dobrze i sumiennie wykonywać i by wszystko w odpowiednim czasie było dostarczone; także by te rzeczy, które nie mogą trwać ponad rok i dzień z apteki usunąć, ażeby nie znajdowały się tam po utracie ich ważności. A leki złożone (com-posita) chcę, tak jak panowie lekarze zaordynują, z całą pilnością sporządzać. Żadnej trucizny czy innych rzeczy, takich które służą do spędzania płodu, sporządzać ani sprzedawać nie będę bez poprzednio przeprowadzonego starannego zbadania, do czego one mają być użyte. Tych rzeczy zobowiązuję się wobec czcigodnej Rady teraz i w przyszłości przestrzegać. Tak mi dopomóż... itd.

Przysięga prowizora w aptece lazaretu

Ich ____ schwöre dass ich mich in dem Apothecker - Provisorat im Lazareth, welches mir vertrauet worden, redlich und Fleissig verhalten, mit den Artzeneyen und deren Verbheilung nicht anders als nach dem Sinn das H[er]r[e]n Medici und derer Vorsteher, vermöge der erhaltenen Recepte vom H[er]rn Medico oder dem Chirurgo und das zettels von dem das Heilamt verwaltend[en] Vorsteher mit möglichster, Treüe verfahren und überhaupt die mir ertheilte Verordnung in allen ihren puncten beobachten, auch was ich Sonsterfahren werde, das zum Besten des Lazareths oder der darinn befindlichen Krancken gereichen möchte, und-verzüglich nach Bewandnis der umstände dem H[er]rn Medico oder dem Chirurgo oder auch denen Verstehern des Lazareths anzeigen und melden will. So wahr etc.

Ja ____ przysięgam, że w aptecznym prowizoriacie lazaretu, który mi został powierzony, będę się zachowywać uczciwie i wzorowo; z lekarstwami i z rozdzielaniem ich, nie inaczej jak tylko po myśli panów lekarzy i ich przełożonego postępować będę według otrzymanych recept od pana lekarza albo od chirurga, a zalecenia od przełożonego zarządzającego urzędem zdrowia będę przestrzegać jak najbardziej wiernie i wszelkie udzielone mi polecenie we wszystkich jego punktach przestrzegać będę; zaś jeśli dowiem się o czymś, co dla dobra lazaretu albo w nim znajdujących się chorych mogłoby służyć, w takim stanie rzeczy natychmiast panu lekarzowi albo chirurgowi, albo przełożonym lazaretu podam i zamelduję.Gd. PAN, Ms 724, fol. 949 v. l. Der Apoteker Eidt in Dantzigk
Opracowanie na podstawie tłumaczenia Mariana Pelczara: prof.wirt. Grün
© by Akademia Rzygaczy Members