Biblioteka

Strona główna
ZOO Akademii

Zakład ¬ródłologii

Zakład ¬ródłologii Biblioteki Akademii Rzygaczy zajmuje się tekstami Ľródłowymi dotycz±cymi historii Miasta. Sfera zainteresowań Zakładu obejmuje zarówno teksty traktatów i przywilejów, prawo miejskie, artykuły prasowe, jak i drobne, a znacz±ce dla Gdańska ulotki i inne pisma.

do I wojny ¶wiatowej

II Wolne Miasto

II wojna ¶wiatowa

© by Akademia Rzygaczy Members