Wydział PostaciologiiStrona główna
ZOO Akademii

Galeria Wielkich Rzygaczy

Rzygacz ma wiele rozmaitych funkcji, wśród których jest ochrona murów starych budowli. Rzygacze chronią budynki w sensie dosłownym (odrzucając od ścian kaskady wody, by nie wchodziła ona w kontakt z substancją zabytkową), a gdy są umieszczone w przedprożach, chronią także symbolicznie - jak groźne lamassu stróżujące przy wrotach pałaców starożytnej Mezopotamii. Last but not least, nie należy zapominać o funkcji estetycznej, przecież nikt nie zaprzeczy, że rzygacze upiększają budowle, z którymi są związane. W podobnym sensie nazywamy Rzygaczami ludzi, którym, tak jak nam, leży na sercu ochrona substancji zabytkowej Gdańska i dbałość o jej walory estetyczne. W Galerii Wielkich Rzygaczy prezentujemy osoby, które przez swoją pracę, zapał i umiejętności szczególnie zasłużyły się dla odkrywania, dokumentowania i zachowania niepowtarzalnego charakteru naszego Miasta. Nie dzielimy ich ze względu na narodowość i wyznawane poglądy, wolimy kierować się raczej biblijnym przesłaniem "po owocach ich poznacie".
Rudolf Freitag
Jakob Deurer
Jan Kilarski
Johann Carl Schultz
Marian Osiński
Kazimierz Macur
Lesser Giełdziński
Jacob Kabrun
Otto Kloeppel
Erich Volmar
Willi Drost
© 2004-2007